1.  ALLMÄNT

Vi på Poster Space Sweden AB, 556827-6389 (“Poster Space”, "oss", "vår", "vi") värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss. Poster Space följer alla lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar och behandlar dina personuppgifter.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR POSTER SPACE?

2.1

Vi behandlar följande personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och köp:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
  • Betalningsinformation och betalningshistorik
  • Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress och faktura)
  • Uppgifter som du själv lämnar ut i din kommunikation med kundtjänst.

 

3. VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

3.1 

När du besöker www.posterspace.se ("Hemsidan") samlar vi in information om dig och din användning av Hemsidan. En förutsättning för att vi t.ex. ska kunna genomföra dina köp i vår webbshop och således fullborda ett avtal med dig, samt följa tillämplig lag behöver vi dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig samt tillämplig lag. 

3.2

Dina personuppgifter behövs bland annat för att genomföra ett köp, leverera en order till rätt adress, hantera din retur/reklamation, besvara dina frågor och analysera köpvanor för att förse dig med relevanta erbjudanden till exempel genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att fråga dig om din upplevelse av oss och eventuellt påminna dig om en övergiven shoppingkorg. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar.

 

4. VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1

Vi lämnar ut personuppgifter till tjänsteleverantörer som enbart behandlar personuppgifter för vår räkning, och inte får använda dem för eget syfte. Poster Space kommer aldrig att sälja dina personuppgifter och de sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.  

4.2

I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt. För att till exempel försäkra oss om att du betalar oss och att din produkt levereras till rätt adress så kommer våra leverantörer av betalningslösningar och logistik få tillgång till dina personuppgifter. Vissa leverantörer, till exempel Klarna behandlar även dina personuppgifter för att tillåta dig att välja enklare metoder att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet. Klarnas behandling av din personliga information sker i enlighet med Klarnas sekretesspolicy. Våra leverantörer av betalningslösningar och logistik behandlar personuppgifter som de själva hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp eller logistikprocess och är själva ansvariga för deras behandling.

4.3

För att utveckla våra IT-tjänster kan det hända i vissa fall att dina personuppgifter även delas med våra IT-partners som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss. För att publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med betrodda IT-leverantörer som lever upp till hög standard och förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.

4.4

Vissa tjänste- eller betalleverantörer kan vara placerade i EU/EES eller i andra länder om vi har tillräckliga garantier för att dina personuppgifter är föremål för den säkerhet för behandlingen som krävs. Vi använder leverantörer för exempelvis teknisk drift, förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, t.ex. Google, Facebook och Trustpilot.

 

5. HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1

Du har enligt dataskyddslagen rätt att påverka och få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter från dig vi använder t.ex. kontaktuppgifter, dina tidigare beställningar, dina personliga erbjudanden.

5.2

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade. 

5.3

Vid de tillfällena då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, ta tillbaka ditt samtycke kring behandlingen. Du har också rätt att motsätta dig viss behandling, exempelvis för ändamål som rör direktmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev. Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller blockerade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara eller på annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med dig.

5.4

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan också göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om din invändning är berättigad, kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

5.5

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

5.6

När du kontaktar oss med en begäran om att dina personuppgifter ska korrigeras eller raderas, undersöker vi om villkoren är uppfyllda, och genomför i så fall ändringar eller raderar dem så snabbt som möjligt.

 

6. COOKIES

6.1

En cookie är en liten bit textbaserad data, lagrad i en användares webbläsare medan användaren surfar på webbplatsen (exempelvis genom Chrome, Safari eller Internet Explorer). En cookie gör det möjligt för hemsidan eller servern att samla in specifik, men begränsad, information från webbläsaren om den besökande. Cookies är helt ofarligt för användarna. Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta acceptera cookies kan möjligheten och funktionerna på webbplatsen påverkas negativt. När du godkänner vår integritetspolicy godkänner du även användningen av cookies.

6.2

Poster Space använder cookies på webbplatsen för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och komma ihåg dig när du besöker hemsidan igen, för att komma ihåg vilka särskilda inställningar som du eventuellt valt eller vilka produkter som du har lagt i shoppingkorgen – vi kan använda denna information för att anpassa innehåll som visas för dig, eller för att undvika att exempelvis en pop-up visas två gånger.

6.3

Vi registrerar t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, samt information om din dator. Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion, att ta fram statistik över närmare användning av hemsidan samt genomföra målinriktad marknadsföring. Vår rättsliga grund för denna behandling är ditt samtycke vad gäller cookies, samt vårt legitima intresse av marknadsföring.

 

7. SÄKERHET

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att undvika att dina personupplysningar oavsiktligt eller på olagligt sätt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till ovidkommandes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen. Endast medarbetare som har ett faktiskt behov att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.

 

8. LÄNKAR

Hemsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart för Poster Space. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den aktuella sidan. Notera att Poster Space inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

9. KONTAKT

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss genom kontaktformuläret på Hemsidan.

 

10. ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att vid varje tidpunkt ändra integritetspolicyAlla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Hemsidan.

 

Denna integritetspolicy uppdaterades av Poster Space 2021.05.25